0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.พิจิตต์ กนกเวชยันต์

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

12:00-20:00

วันอังคาร

10:00-18:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

09:00-18:00

วันศุกร์

11:00-20:00

วันเสาร์

12:00-18:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม