0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.พิสิษฐ์ จียาศักดิ์

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • วุฒิบัตรรังสิวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

8:00 - 16:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์