0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ปิติญา รุ่งภูวภัทร

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยศาสตร์, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, รพ.ราชวิถี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-20:00

วันจันทร์

08:00-16:00

วันอังคาร

08:00-12:00

วันพุธ

08:00-16:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

08:00-16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม