0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.เพลิน สุตรา

ศูนย์หู คอ จมูก

จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา และวุ้นตา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์
ศูนย์หู คอ จมูก