0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล

ศูนย์กุมารเวชกรรม

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ และพฤติกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, ประเทศออสเตรเลีย, 2549

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2556

การศึกษาหลังปริญญา

  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการ และพฤติกรรม
  • Clinical Fellowship in Developmental Behavioral Pediatrics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA, 2014 - 2016

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ภาวะสมาธิสั้น
  • ปัญหาการเรียน
  • พัฒนาการในเด็ก
  • พัฒนาการของเด็กที่ถูกรับมาเลี้ยง

ตำแหน่งสมาคม/ชมรมทางการแพทย์

  • กรรมการวิชาการชมรมพัฒนาการ และพฤติกรรม

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00 - 12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณสิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สิริลักษณ์ เฮงสกุล
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.มาริน ศตวิริยะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม