0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน

Pain Center, ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา-ระงับความปวด

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2520
 • สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2523

อนุสาขา

 • การระงับการปวด 2552
 • Pain suppression 2009
 • Fellow of the Faculty of Pain Medicine, Australian and New Zealand College of Anaesthetists, 2011.
 • Fellowship in Chronic Pain Management, Multidisciplinary Pain Center, University of Washington, Seat.
 • Clinical Fellow in Pain and Interventional Pain Management, Guy’s Hospital, United Kingdom, London.

การฝึกอบรมหลังปริญญา

 • ประกาศนียบัตรฝังเข็มและรมยา. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2524
 • แพทย์เฟลโลว์ระงับปวด. Pain Unit, Guy's hospital, ลอนดอน. ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ พ.ศ. 2528
 • เเพทย์เฟลโลว์ระงับปวด. Multidisciplinary Pain Center. University of Washington, Seattle, ประเทศสหัฐอเมริกา พ.ศ. 2532
 • ประกาศนียบัตร Hospice & Palliative Care Study Seminar in Britain. พ.ศ.2546

แขนงวิชาที่สนใจพิเศษ (Clinical Interests)

 • Interventional Pain Management
 • Neuropathic Pain
 • Terminal Cancer Pain

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งสมาคม/ชมรม

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสมาคม International Association for Study of Pain (IASP) พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน
 • Advisory Board member of the Thai Association for the study of pain (TASP) พ.ศ.2533 ถึงปัจจุบัน

งานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสาร/ ตำราที่แต่ง

 • Sathornkit S., Chaudakshetrin P., Roles of Anesthetist in the management of head injuries. The Journal of Thai Anesthesiology.1979;6;18-30
 • Tritrakarn T., Chaudakshetrin P., Complication of new technique of anesthesia for micro-laryngeal surgery. The Journal of Thai Anesthesiology.1981; 8: 1-8
 • Opasanon P., Chauwanayothin S.,Chaudakshetrin P. Depth of skin to epidural space in thais The Journal of Thai Anesthesiology. 1984; 11:208-26.
 • Chaudakshetrin P.,Suwannakitti L., Transcutaneous Electrical nerve Stimulator. The Journal of Thai Anesthesiology. 1985; 12: 90-104.
 • Suwannakitti L., Chaudakshetrin P.Acupuncture for chronic low back pain The journal of Thai Anesthesiology. 1985;12: 173-81.
 • Chaudakshetrin P.,Suwannakitti L.,Chareonthaitawee P.Intravenous Regional Guanethindine block: A new relife for causalgia. The journal of Thai Anesthesiology. 1986;13:112-5.
 • Chaudakshetrin P. Intravenous Regional Guanethindine block: A new relief for causalgia. The Journal of Thai Anesthesiology 13: 112-5, 1986
 • Wattanakongtong L., Chaudakshetrin P. Chartbhuphaporn R. Continuous subcutaneous infusion of morphin for post-operative pain relief: A comparison with conventional method. The Journal of Thail Anesthesiology 1987:14:57-62
 • Chaudakshetrin P., Bunnag C., Sarasombat S., Acupuncture treatment in perennial rhinitis. Siriraj hosp Gaz 1989; 4 (9)488-92
 • Chaudakshetrin P. Phanchareonworakul K., Puangwarin N., the Out-patient Survey at Siriraj Hospital. Siriraj Hosp Gaz 1990;42:659-64
 • Chaudakshetrin P.,Suwannakitti L.,Rashatamukayanant W., Srirojanakul W., Kururattanapun S. A Retrospective Study of Cancer Pain Management in Siriraj Hospital. The Thail Journal of Anesthesiology 1990; 2:80-7
 • Chaudakshetrin P.Thailand: Status of Cancer Pain and Palliative Care. J Papin Symp Management 1993:8 ;434-6
 • Pusuwan P, Chaudakshetrin P.,Verawat N.,et al. Efficacy and Toxicity of Sumarium Radiopharmaceuticals in the palliative treatment of painful skeketsl metastases in Thailand.. THai Nuclear Medicine Newslatter 1998; 4,1: 16-23.
 • Pongparadee Chaudakshetrin. Penkae Ketuman Anesthetic Pain management in Siriraj Hostpital: a retrospective review. J Med Assoc Thai 2002; 85(suppl 3) S858-S868.
 • Chaudakshetrin P. Ketuman P. Anesthetic Pain Management in Siriraj Hospital:a retrospective review. J Med Assoc THai 2002 Sep; 85 Suppl 3: S858-65.
 • Caraceni A, Martini C, Zecca E, Portenoy RK, Ashby MA, Hawson G, Jackson KA, Lickiss N, Muirden N, Pisasale M, Moulin D, Schulz VN, Rico Paza MA, Serrano JA, Andersen H, Henriksen HT, Mejholm l,Sjogren P, Heiskanen T, Kalso E, Pere P, Poyhia R, Vuorinen E, Tigerstedt l, Ruismaki P, Bertolino M, Larue F, Ranchere JY, Hege- Scheuing G, Bowdelr L, Helbing F, Kostner E, Radbruch L, Kastrinaki K, Shah S, Vijayaram S, Sharma KS, Devi PS, Jain PN, Ramamami Pv, Beny A, Brunelli C, Maltoni M, Mercadante S, Plancart R, Schug S, Engstrand P, Ovalle AF, Wang X, Alves MF, Abrunhosa MR, Sun WZ, Zhang L, Gazizov A, Vaisman M, Rudoy S, Gomez Sancho M, Vila P, Trelis J, Chaudakshetrin P.Koh ML, Van Dongen RT, Vielvoye-Kerkmeer A, Boswell MV, Elliott T, Hargus E, Lutz L; Working Group of an IASP Task Force on Cancer Pain. Breakthrough pain characteristics and syndromes in patients with cancer pain. An International survey. Palliat Med.2004 Apr; 18(3):177-83.
 • Chaudakshetrin P.A Survey of Petients with Neurophathic Pain at Sirisaj Pain Clinic. J Med Assoc Thai 2006:354-61.
 • Chaudakshetrin P., Prateepavanich P., Chira-Adisai W., Tassanawipas W., Leechavengvongs S., Kitisompra yoonkul W. Croos- cultural adaptation to the Thai language of the neuropathic pain diagnostic questionnair (DN4). J Med Assoc Thai 2007; 90(9): 1860-1865
 • Chaudakshetrin P. validation of the Thai Version of Brief Pain Inventory(BPI-T) in Cancer Patients. J Med Assoc Thai 2009; 92(1): 34-40
 • Nizar AJ., Prateepavanich P. Chaudakshetrin P., Management of "Frozen shoulder" Made Easy; Critical Evaluation on Myofascial Pain Syndrome and Conventional Orthopaedic Approaches. International Medical Journal Vol 17, No.3,pp197-204. September 2010
 • Nizar AJ., Prateepavanich P. Chaudakshetrin P.,Atypical Chest Pain from Myofascial Pain Syndrome of Subscapularis muscle. Journal of musculoskeletal Pain; 18(2),201:173-9
 • Raymond Rosales, Guy Bashford, Pongparada Chaudakshetrin, Unichol Kim, Doo-lk Lee, Carina Ching-Fan Li, Lucas Meliala, Setsuro Ogawa, Ramani Vijayan, Shuu-Jiun Wang, Alex Sow-Nam Yeo and Miroslav Backonja. Developing Neuropathic Pain Treatment Guideness For Asia Pacific. Letters to the editor. Pain Practice2009(9);4:322-323
 • P Euasobhon, P Chaudakshetrin, P Rushatamukayanunt, S Mandee, C Chinthammit. Characterization of treatment Srategied for Neuropathic Pain: Evidence From A Pain Specialist Setting In Thailand. Value Health: International Socialty for Pharamacoeconomics and Outcomes Research. 2010; 13(7) 1524-4733
 • Sitdhiraksa N, Mintrasak E, Singhakant S, Sittironnarit G, Ratta-apha W, Saisavoey N, Pariwatcharakul P, Sanguanpanich N, Chaudakshetrin P. The prevalence of depression among the pain patients at the Pain Clinic, Siriraj Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand2010;55(2)191-201
 • Chaudakshetrin P.Penserga, David Jeng-Shiang Lee, Shun-le Chen, Ranjit Singh Gill, Abdulbar Hamid, Kumthornthip W., Yi Liu, Meliala L. H Jusuf Misbach, Tan KH, Swan Sim Yeap, Yeo SN, Hsiao Yi Lin. Current Considerations for the management of musculoskeletal pain in Asian countries: a spesial focus on cyclooxygenase-2 inhibitors and non-steroid anti-inflammatiobn drugs. International Journal of Rheumatic diseases 2012: 08 15(4): 341-7. 1756-185X

ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา

 • ภาษาอังกฤษ (English)

คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง

 • ปวดมะเร็ง องค์กรณ์อนามัยโลก 2523
 • ตำรา ปวด เล่ม 1 & 2. สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 2545
 • IASP Laison for Developing Countries
 • ASEAPS 2011
 • IASP Pain Management Camp 2011
 • Honorary Member of IASP 2011

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

08.00 - 16.00

Pain Center
วันพุธ

08.00 - 16.00

Pain Center
วันพฤหัสบดี

08.00 - 12.00

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ Pain Center

นพ.สุรพล เกษประยูร
Pain Center
พญ.วารี จิรอดิศัย
Pain Center
นพ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร
Pain Center
พญ.กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
Pain Center