0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหัวใจ และทรวงอก

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

9:00 - 10:00

เฉพาะนัด
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

พญ.พรพิชญา บุญดี
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.สุทัศน์ คันติโต
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า