0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ประภากร ก๋งอุบล

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ รพ.รามาธิบดี, 2557

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00-16:00

วันอังคาร

07:00-20:00

วันพุธ

08:00-16:00

วันพฤหัสบดี

08:00-12:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00-16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม