0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ประภาพร ปณิธิวัฒน์

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยตีพิมพ์ลงในนิตยาสาร/ตำราที่แต่ง

  • ผลของวัสดุสร้างแกนฟันชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อคามต้านทานการแตกในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน และบูรณะด้วยคอมโพสิตเสริมเส้นใย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00 - 16:00

วันอังคาร

09:00 - 16:00

วันพุธ

09:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

08:00 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม