0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ประพาภรณ์ วัฒนมั่นคง

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมการแพทย์

  • สมาชิกทันตแพทย์สมาคม
  • ชมรมไทยเอนโดดอนติกส์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 16:00

อาทิตย์ที่ 1 3 และ 5
วันจันทร์

09:00 - 16:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

09:00 - 16:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม