0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ประโพธ อัศววรฤทธิ์

ศูนย์สุขภาพเส้นผม

 

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2550

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2559
  • สาขาศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายรากผม ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2557

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

10:00 - 17:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

10:00 - 17:00

วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สุขภาพเส้นผม

นพ.ภัคธร สิวาภิรมย์รัตน์
ศูนย์สุขภาพเส้นผม