fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ประสพสุข ทรงไพบูลย์

ศูนย์สมองและระบบประสาท

 

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 2525
  • ประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2531

ความเชี่ยวชาญ

  • ประสาทศัลยศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

10:30 - 12:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

10:30 - 12:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

10:30 - 12:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สมองและระบบประสาท

พญ.ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.สลิษา ประดิษฐบาทุกา
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.กัลยา ยุคันตพรพงษ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท