0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ดร.ภูริสา ชลศึกษ์ สอสกุล

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติ นิยม) ม. มหิดล
  • ปริญญาเอก (ทันตกรรมจัดฟัน) Tokyo medical and Dental University, Japan

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00 - 16:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

09:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

14:00 - 20:00

วันศุกร์

09:00 - 16:00

วันเสาร์

09:00 - 17:00

อาทิตย์ที่ 1 และ 3

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม