0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.รุ่งโรจน์ คุณปะคัลภ์

สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อายุรศาสตร์โรคไต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

7:00 - 11:00

สัปดาห์ที่ 1 และ 3
วันจันทร์

7:00 - 15:00

วันอังคาร

7:00 - 12:00

วันพุธ

7:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี

7:00 - 15:00

วันศุกร์

7:00 - 15:00

วันเสาร์

7:00 - 15:00

สัปดาห์ที่ 1 และ 3

แพทย์อื่น ๆ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

พญ.สุธานิธิ เลาวเลิศ
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
พญ.ผ่องพรรณ ทานาค
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
นพ.วิศิษฐ์ ลิ่วลมไพศาล
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต
นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต