fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.รุ่งโรจน์ คุณปะคัลภ์

ศูนย์อายุรกรรม, สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต, แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อายุรศาสตร์โรคไต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

7:00 - 11:00

อาทิตย์ที่ 1,3 ของเดือน
วันจันทร์

7:00 - 15:00

วันอังคาร

7:00 - 12:00

วันพุธ

7:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี

7:00 - 15:00

วันศุกร์

7:00 - 15:00

วันเสาร์

7:00 - 15:00

เสาร์ที่ 1,3 ของเดือน

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม