0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สายใจ เลิศโรจน์ปัญญา

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ความเชี่ยวชาญ

  • รังสีวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

16:00 - 20:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

16:00 - 20:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์