fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สลิษา ประดิษฐบาทุกา

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2554
  • อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556
  • ประสาทวิทยา รพ.ราชวิถี 2560

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, 2560

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

8:00 - 20:00

วันจันทร์

8:00 - 12:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

8:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

8:00 - 16:00

วันศุกร์

12:00 - 22:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สมองและระบบประสาท

พญ.ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.กัลยา ยุคันตพรพงษ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.ชไมพร เตชะกำพุ
ศูนย์สมองและระบบประสาท