0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สลิษา ประดิษฐบาทุกา

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2554
  • อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556
  • ประสาทวิทยา รพ.ราชวิถี 2560

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, 2560

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-20:00

วันจันทร์

08:00-13:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

08:00-17:00

วันพฤหัสบดี

08:00-16:00

วันศุกร์

12:00-20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สมองและระบบประสาท

แพทย์หญิงจุฑาฑิพย์ รัตนพันธ์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร
ศูนย์สมองและระบบประสาท
พญ.ชไมพร เตชะกำพุ
ศูนย์สมองและระบบประสาท