0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และคลินิกนักวิ่ง

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

11.00 - 14.00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

11.00 - 14.00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.สุคนธมาศ เสรีสิทธิธรรม
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู