0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์กระโหลกศีรษะและใบหน้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งกระโหลกศีรษะและใบหน้า, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยกรรมตกแต่ง, 2555

การศึกษาหลังปริญญา

  • ศัลยกรรมกะโหลกศรีษะและใบหน้า, 2560

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม