0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.โสภา อังศุธารา

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09.00-16.00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09.00-20.00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม