0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สุคนธมาศ เสรีสิทธิธรรม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า (2557)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00 - 17:00

วันอังคาร

08:00 - 17:00

วันพุธ

08:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี

08:00 - 17:00

วันศุกร์

08:00 - 17:00

วันเสาร์

08:00 - 12:00

เฉพาะเสาร์ที่ 1 และ 3

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู