0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ

ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ตจวิทยา (ด้านผิวหนังและเลเซอร์ความงาม)

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
  • ตจวิทยา รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตจศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังและเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง, 2552-2553

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 12:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

พญ.มานิตา อัตถสุริยานันท์
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
นพ.สิวะรัตน์ โชตินุกูล
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.ศศธร สิงห์ทอง
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.ฤดี ผาสุกถาวร
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม