0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ

ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ตจวิทยา (ด้านผิวหนังและเลเซอร์ความงาม)

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
  • ตจวิทยา รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตจศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังและเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง, 2552-2553

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00 - 13:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

พญ.วิภาวี อุนสกุล
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
พญ.มานิตา อัตถสุริยานันท์
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
นพ.สิวะรัตน์ โชตินุกูล
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
พญ.ศศธร สิงห์ทอง
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง