0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สุภาภรณ์ บุญชิต

ศูนย์หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
  • นาสิกวิทยาและภูมิแพ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00 - 16:00

วันจันทร์

17:00 - 20:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

16:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

17:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พญ.เพลิน สุตรา
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ศูนย์หู คอ จมูก