0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สุภาพร ปิตวิวัฒนานนท์

Mind Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

  • จิตเวชเด็ก และ วัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เด็กสมาธิสั้น, ปัญหาการเรียน, ปัญหาพฤติกรรม,ปัญหาการเลี้ยงดู

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

14:00 - 20:00

วันอังคาร

10:00 - 16:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

10:00 - 16:00

วันเสาร์

10:00 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรีโสภิต
Mind Center
นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์
Mind Center
คุณพิณกาญจน์ ศรีศรากร
Mind Center
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Mind Center