0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.สุพัตรา ศุภธนสินเขษม

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ว.ท.บ., ทบ, คณะทัตนแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520

วุฒิบัตร

  • California Dental Board, 1983

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00 - 16:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

09:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00 - 16:00

อาทิตย์ที่ 2

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม