0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สุรางค์ เขียวประเสริฐ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • แพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2553)
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

6:00 - 18:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

6:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี

6:00 - 18:00

วันศุกร์

18:00 - 6:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.ทวีรัตน์ ขำคมกุล
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.เพ็ญประภา ภูมิพิชญดำรง
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.จีระวัฒน์ วิวัฒนานุสรณ์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน