0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สุธี อุ้มปรีชา

ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์ศัลกรรมทางเดินปัสสาวะ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, รพ.พระมงกุฎเกล้า (2535)

ปริญญาบัตร

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529
  • อนุมัติบัติศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2535

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ต่อหมัน
  • ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-14:00

วันจันทร์

07:00-13:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

07:00-14:00

วันพฤหัสบดี

07:00-17:00

วันศุกร์

08:00-16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์คมเดช ธนวชิระสิน
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม