fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ถนอมกิต เพราะสุนทร

ศูนย์สุขภาพเส้นผม

 

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542
  • https://www.youtube.com/watch?v=_HMauxbW--Q

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ

13:30 - 17:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

13:30 - 17:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สุขภาพเส้นผม

นพ.ภัคธร สิวาภิรมย์รัตน์
ศูนย์สุขภาพเส้นผม
นพ.ประโพธ อัศววรฤทธิ์
ศูนย์สุขภาพเส้นผม