0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ

ศูนย์หู คอ จมูก

แพทย์โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

17:00 - 20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พญ.เพลิน สุตรา
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ศูนย์หู คอ จมูก