0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธเนศศักดิ์ เนตรทับทิม

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ผู้เชี่ยวชาญ

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย และ ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
  • ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

8.30-16.30 น.

วันอังคาร

8.30-16.30 น.

วันพุธ

8.30-16.30 น.

วันพฤหัสบดี

8.30-16.30 น.

วันศุกร์

8.30-16.30 น.

วันเสาร์

6.00-14.00 น.

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์