0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี

ศูนย์หู คอ จมูก

ประวัติการศึกษา

  • นาสิกวิทยาและภูมิแพ้, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00-16:00

วันจันทร์

09:00-17:00

วันอังคาร

09:00-17:00

วันพุธ

11:00-20:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09:00-17:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พญ.เพลิน สุตรา
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ศูนย์หู คอ จมูก