fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วาริสา โสพัศสถิตย์

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์สมองและระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ระบบประสาท, แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • อายุรศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประสาทวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 15:00

วันจันทร์

8:00 - 15:00

วันอังคาร

8:00 - 14:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

8:00 - 14:00

วันศุกร์

8:00 - 20:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม