0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วาริสา โสพัศสถิตย์

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์สมองและระบบประสาท

คุณวุฒิ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ระบบประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประสาทวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-15:30

วันจันทร์

08:00-15:00

วันอังคาร

08:00-15:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

08:00-15:00

วันศุกร์

08:00-15:30

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม