0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วริทธิ วัชรปรีชาสกุล

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

17:00 - 20:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า