fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูก

ประวัติการศึกษา

  • M.D., Board of Orthopedic Surgery Fellow of Orthopedic Surgery (U.S.A.)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 12:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวัชร สามารถ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.รุ่งรัฐ จิตตการ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า