0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิเชษฐ์ ศมาวรรตกุล

ศูนย์ศัลยกรรม

MD, FACS, FRCSC

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไปของแคนาดา

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

12:00-16:00

วันพุธ

10:00-16:00

วันพฤหัสบดี

10:00-16:00

วันศุกร์

10:00-16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม