0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

13:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

13:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม