0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.วิมล เอื้อวิไลจิต

ศูนย์ทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์จัดฟัน FDU นิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

10:00 - 16:00

อาทิตย์ที่ 2 และ 4
วันจันทร์

-

วันอังคาร

10:00 - 16:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

13:00 - 16:00

วันศุกร์

17:00 - 20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม