0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย

ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • "ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลรอยอลล์ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย, 2543 Department of urology Royal melbourne hoshital, Australia,2000"

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

16:00-18:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

10:00-12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม