0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูตินรีเวช

แพทย์ประจำแผนกตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

07:30 - 13:30

วันพุธ

07:30 - 16:00

วันพฤหัสบดี

07:30 - 16:00

วันศุกร์

07:30 - 16:00

วันเสาร์

07:30 - 16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ชนรัฐ เสถียร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ