0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วรากร เทียมทัด

ศูนย์จักษุ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

16:30 - 19:00

วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

แพทย์หญิงสรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ
พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
ศูนย์จักษุ