0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วัชรี บุณยะโหตระ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • กุมารเวชศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรกุมาร คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

10:00-12:00

วันจันทร์

10:30-15:30

วันอังคาร

10:30-15:30

วันพุธ

10:00-12:00

วันพฤหัสบดี

10:30-15:30

วันศุกร์

10:30-15:30

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

นายแพทย์สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณสิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สิริลักษณ์ เฮงสกุล
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.มาริน ศตวิริยะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม