0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วศินี กาญจนนิยต

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

09:30 - 18:30

-
วันอังคาร

8:00 - 17:00

วันพุธ

6:00 - 15:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

6:00 - 15:00

ศุกร์ที่ 2,4 ของเดือน
วันเสาร์

9:30 - 18:30

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์