0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วธู วาสนสิริ

คลินิกเต้านม

 

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2553
  • ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2558
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

17:00-20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ คลินิกเต้านม

นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
คลินิกเต้านม
พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
คลินิกเต้านม
รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา
คลินิกเต้านม
พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์
คลินิกเต้านม