0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วิรดา ดุลยพัชร์

ศูนย์สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์มาตร และทารกในครรภ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์

10:00 - 13:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช