0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

ศูนย์หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • International Sleep Specialist

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Board Certificate

  • American Board of Sleep Medicine

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00 - 16:00

(เฉพาะนัดหมาย)
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ศูนย์หู คอ จมูก
นพ.ดนุภัทร รัตนวราห
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก