0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.วรการ พรหมพันธ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งวิชาการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2546-2548

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

13:00 - 15:00

อาทิตย์ที่ 1 และ 3

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอลิสา รัญเสวะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณอดิศร ทองรักษ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม