0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กษมา ชิตเมธา

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00-17:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม
ศูนย์ศัลยกรรม
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม