0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

คุณสมเกียรติ มหาอุดมพร

ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 12:00

วันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

นายแพทย์เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
พญ.อารีสา มโนชญ์ปิติพงศ์
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก