แต่งงานมานานกว่า 10 ปี แต่ไม่มีบุตร พยายามวิธีการทำหลายวิธี ( gift, IVF) มีวิธีอื่นไหม


      

สูตินารีเวช: แต่งงานมานานกว่า 10 ปี แต่ไม่มีบุตร พยายามวิธีการทำหลายวิธี ( gift, IVF) มีวิธีอื่นไหม
คำถาม แต่งงานมานานกว่า 10 ปี แต่ไม่มีบุตร พยายามหาวิธีการทำหลายวิธีแล้วทั้ง gift, IVF แต่ไม่สำเร็จ ไม่ทราบว่าจะมีวิธีอะไรที่ทันสมัยกว่านี้ที่จะช่วยได้อีกหรือไม่ และทำอย่างไร

คำตอบ

วิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากมีหลายวิธีการด้วยกัน ตั้งแต่อดีตได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ มากมายตั้งแต่การสังเกตวันที่ไข่จะตกและนัดวันให้มีเพศสัมพันธ์เอง จนมาถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปก้าวหน้ามาก ทำให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นและคนไข้เจ็บตัวน้อยที่สุด

วิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์สมัยใหม่

บลาสโตซิสท์ (Blastocyst Culture) หมายถึง การที่นำไข่และอสุจิมาทำการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย แล้วเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปในห้องทดลองจนถึงระยะฝังตัวเกิดเป็นเด็ก คือ ระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst) แล้วใส่ตัวอ่อนกลับคืนสู่โพรงมดลูกให้ทางช่องคลอดโดยไม่ต้องมีการผ่าตัด การฝังตัวจะเกิดขึ้นในทันทีและเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุด