ภายหลังการร่วมเพศมีน้ำอสุจิไหลออกมาเป็นจำนวนมากจะทำให้มีลูกยากหรือไม่


      

ภายหลังการร่วมเพศมีน้ำอสุจิไหลออกมาเป็นจำนวนมากจะทำให้มีลูกยากหรือไม่ 

โดยปกติภายหลังการร่วมเพศตัวอสุจิจะวิ่งผ่านปากมดลูก มดลูก และไปที่ท่อนำไข่เพื่อปฏิสนธิกับไข่ที่บริเวณดังกล่าว โดยใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาทีและจำนวนของตัวอสุจิจากเดิมมีเป็นหลายสิบล้านตัว พอไปถึงบริเวณท่อนำไข่จะเหลืออยู่แค่ 500 ตัว ที่เหลือไหลออกทางช่องคลอดถูกทำลายระหว่างทาง

ดังนั้นการมีน้ำอสุจิไหลออกมาไม่เป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก แต่ถ้ารายใดมีน้ำไหลออกมาจากจนกังวล ก็แนะนำให้นอนหงายเป็นเวลา 5-10 นาที

ทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
นพ. ศุภชัย สมิทธิเมธินทร์ 
พญ. พิชชา ปิ่นจันทร์ 
นพ. กฤตยะ กฤตย์ประชา