การเก็บอสุจิทำอย่างไร


      

การเก็บอสุจิทำอย่างไร ???


ให้งดเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 3-7 วัน การงดเพศสัมพันธ์ไม่นานพอจะทำให้อสุจิมีปริมาณน้อย ส่วนการงดเพศสัมพันธ์นานจนเกินไปจะให้จำนวนตัวอสุจิผิดปกติมากขึ้น ซึ่งจะแปลผลยาก

วิธีการเก็บให้เก็บในภาชนะที่สะอาด เก็บอสุจิด้วยตนเอง (masturbation) ห้ามใช้วิธีการร่วมเพศหรือเก็บโดยใช้ถุงยางหรือสารหล่อลื่นใดๆ หลังจากนั้นก็จะนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ต่อไป